Velforeningen Tyholts Ve og Vel 


"Tyholts Ve og Vel" er en velforening som ønsker å representere naboers interesse både i planlagte endringer i vårt nærmiljø, så vel som endringer som kan komme på sikt.

Velforeningen ønsker å samle beboernes stemmer under en felles paraply, og jobber for å utfordre både kommunale og kommersielle aktører, slik at utviklingen skjer på en måte medlemmene er tjent med.


Velforeningen har fokus på beboerne og ønsker å jobbe for trygg trafikk, godt kollektivtilbud, gode oppvekstvilkår og et godt bomiljø for folk i alle aldre.


Vi vil være med å forme fremtidens Tyholt!

Velområdet


Velområdets utstrekning er vist på følgende kartutsnitt

Bor du like utenfor avgrenset område - og ønsker medlemsskap? Ta kontakt med styret@tyholt.space